MojPrenatalniTest-kutija

Šta analizira moj PRENATALNI TEST?

moj PRENATALNI TEST predstavlja neinvazivan, siguran i bezbolan test, koji veoma precizno daje jednostavan rezultat o prisustvu najčešćih hromozomskih anomalija.

moj PRENATALNI TEST možete da poručite sami, odnosno da se sami odlučite, jer za testiranje nije potreban uput ljekara. Naravno, redovne konsultacije sa ginekologom su obavezne.

moj PRENATALNI TEST će vam pomoći da bez ikakvog stresa, uz bezbolnu proceduru i mali uzorak venske krvi, dobijete rezultate koji su Vam veoma važni.

Bez obzira na godine starosti, test mogu raditi sve buduće majke koje žele bezbrižnu trudnoću.

Šta je razlika između moj PRENATALNI TEST i tradicionalnih testova?

CVS

SkriningNe
Kad se radi?Od 11-14 ned
BezbolanNe
InvazivanDa
Rizik od
pobačaja
Da
ProceduraAnaliza dela
majčine posteljice
Rezultati2 dana
Šta
pokazuje?
Prisustvo nekih
infekcija kod bebe
Stepen
pouzdanosti
99%
Ko treba
da radi?
Trudnice koje žele
brze odgovore

moj PRENATALNI TEST

SkriningDa
Kad se radi?Od 10 ned do
kraja trudnoće
BezbolanDa
InvazivanNe
Rizik od
pobačaja
Ne
ProceduraDNA bebe iz
krvi majke
Rezultati7-10 dana
Šta
pokazuje?
Analiza svih hromozoma bebe
+ detekcija pola
Stepen
pouzdanosti
99%
Ko treba
da radi?
Sve trudnice

DOUBLE/TRIPLE

SkriningDa
Kad se radi?Od 12-15 ned
BezbolanDa
InvazivanNe
Rizik od
pobačaja
Ne
ProceduraUZ/krv
Rezultati7 dana
Šta
pokazuje?
Verovatnoću
anomalije u
hromozomima
Stepen
pouzdanosti
80%
Ko treba
da radi?
Sve trudnice

AMINIOCENTEZA

SkriningNe
Kad se radi?Od 16-19 ned
BezbolanNe
InvazivanDa
Rizik od
pobačaja
Da
ProceduraDNA bebe iz
plodove vode
Rezultati3 nedelje
Šta
pokazuje?
Pol bebe, fizičke
anomalije i
anomalije u
hromozomima
Stepen
pouzdanosti
99,4%
Ko treba
da radi?
Trudnice sa
rizikom

Kao što možete da vidite, neki od skrining testova mogu samo da Vam pokažu vjerovatnoću, odnosno mogućnost da Vaša beba ima neki genetski problem, dok se za invazivne dijagnostičke metode čeka da kasniju fazu trudnoće, a one sa sobom nose i određeni procenat rizika od raznih komplikacija.

Ovo su ključni razlozi zbog kojih se trebate opredijeliti za moj PRENATALNI TESumjesto za tradicionalne testove.

moj PRENATALNI TEST se radi već od 10. nedjelje trudnoće, a dostupan je u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Zašto moj PRENATALNI TEST u odnosu na ostale prenatalne testove na tržištu?

rezultati

Daje pouzdane podatke i jednostavnu formu rezultata za najčešće aneuploidije – odnosno samo za one aneuploidije koje su kompatibilne sa životom i nakon 10. nedjelje trudnoće;

Izvještava o prisustvu Y hromozoma, odnosno o polu bebe;

Y hromozom
fetalna frakcija

Određuje fetalnu frakciju;

Ima najmanji procent neuspjelih testova (0.1%);

preciznost
7 do 10 dana

Rezultati stižu u roku od 7 do 10 dana od dana uzorkovanja.

Koji su mogući rezultati koje daje moj PRENATALNI TEST?

moj_prenatalni_test_aneuplodije_1

ANEUPLOIDIJE
NISU DETEKTOVANE

Ovakav izvještaj znači da nismo detektovali hromozomske aneuploidije Vaše bebe;

gen

ANEUPLOIDIJE​
DETEKTOVANE

Ovakav izvještaj znači da je test uočio određene hromozomske abnormalnosti, te je potrebno izvršiti dijagnostičku proceduru radi potvrde – u tom slučaju, mi snosimo trošak dijagnostičke procedure za Vas.

od 10 nedelje

Test se radi od 10. nedjelje trudnoće

trizomije

Analiziramo samo trizomije koje su kompatibilne sa životom

preciznost

99,9% je preciznost testa​

stopa neuspelih

0,1% je stopa neuspjelih testova

7 do 10 dana

Rezultati za 7 – 10 dana

Blizanacka

Pogodan za blizanačke trudnoće

cena

Cijena testa najpristupačnija na tržištu, bez sitnih slova i dodatnih uslovljavanja sa drugim proizvodima

Zašto je važan genetski skrining u trudnoći?

U toku trudnoće, kroz krvotok majke kruži slobodno cirkulišuća fetalna DNK (cffDNA), koja nam omogućava da sa preciznošću od 99,9% utvrdimo prisustvo hromozomskih abnormalnosti ploda. moj PRENATALNI TEST zahvaljujući najmodernijoj platformi i sofisticiranom algoritmu, sa veoma malim uzorkom cffDNA može da utvrdi sa sigurnošću da li je postoji određena hromozomopatija. Vršimo analizu najčešćih hromozomopatija – odnosno trimozija na hromozomskim parovima 13, 18 i 21, na kojima nam je izuzetno važna preciznost izvještavanja. Ostale hromozomske abnormalnosti uglavnom nisu kompatibilne sa životom duže od 10. nedjelje trudnoće, te ne postoji opravdanost analize istih.

Uzrok je prisustvo dodatne kopije hromozoma 21 i predstavlja najčešći oblik hromozomskih poremećaja kod ljudi. Ova trizomija dovodi do Daunovog sindroma, koji je povezan sa generalno umjerenim intelektualnim invaliditetom i drugim poremećajima, kao što je kongenitalna bolest srca. Učestalost trizomije hromozoma 21 je 1:500 trudnoća. Kod novorođene djece, taj odnos je 1:830. Sa starosti trudnice, povećava se i rizik za trizomiju 21. Vjerovatnoća pojavljivanja trizomije hromozoma 21 dosta zavisi od godina starosti majke. Rizik za trizomiju hromozoma 21 kod trudnice stare 20 godina iznosi prosječno 1 prema 1050, dok je rizik kod 40-ogodišnje trudnice približno 1 prema 100.

Uzrok je prisustvo dodatne kopije hromozoma 18, a to dovodi do Edvardsovog sindroma. Djeca rođena sa Edvardsovim sindromom često su ozbiljno ometena u razvoju i pate od višestrukih fizičkih poremećaja. Životni vijek novorođenčadi sa Edvarsovim sindromom je uglavnom samo nekoliko mjeseci. Procenjuje se da se Edvardsov sindrom javlja približno kod 1 na 5.000 novorođenčadi. Rizik od trizomije hromozoma 18 isto tako raste sa godinama trudnice.

Uzrok je prisustvo dodatne kopije hromozoma 13, što dovodi do Patau sindroma. Djeca rođena sa trizomijom hromozoma 13 boluju od ozbiljnih urođenih srčanih i drugih poremećaja, i rjetko prežive duže od jedne godine. Trizomija hromozoma 13 javlja približno u 1:16000 trudnoća i sa starošću trudnice se povećava rizik od ove trizomije.

SenzitivnostSpecifičnost
Hromozom 1398.15%99.95%
Hromozom 1898.31%99.90%
Hromozom 2199.14%99.94%
div

Šta su ograničenja koja može da ima moj PRENATALNI TEST

Kao i ostali neinvazivni prenatalni testovi koji analizu vrše putem cffDNA, ni moj PRENATALNI TEST ne može da detektuje sve zdravstvene probleme fetusa, osim onih koje su navedeni da se obuhvataju analizom. Test ne može da kaže da li beba ima neke fizičke anomalije ili genetske bolesti. Rezultat „Aneuploidije nisu detektovane“ svakako ne znači apsolutno zdravlje fetusa. Postoji izuzetno mala vjerovatnoća da se rezutati testa ne odnose na hromozome bebe, nego na hromozomske promjene na samoj posteljici (mozaicizam posteljice) ili majke (mozaicizam majke) i postoji veoma mala mogućnost lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata, kao i kod svih ostali skrining neinvazivnih prenatalnih testova.

div

Kako da uradim moj PRENATALNI TEST?

Procedura je veoma jednostavna: pozovite nas u svako doba na broj telefona: 065 345 555, kako biste razgovarali sa našim stručnim konsultantima.

Zatim, zakazujemo uzorkovanje venske krvi u Vama najbližoj laboratoriji, bilo gde u Bosni i Hercegovini. Rezultate dobijate u roku od 7 – 10 dana. Ako je rezultat pozitivan, odnosno ako je pronađena određena hromozomopatija, naš stručni tim će Vam pomoći da što pre nalaz potvrdite invazivnom dijagnostičkom metodom, a mi snosimo troškove umjesto Vas.

uzorkovanje

Uzorkovanje krvi majke bilo gde u Bosni i Hercegovini

strelica2
strelica
izdvajanje

Izdvajanje bebine DNK
iz krvi majke

strelica2
strelica
analiza

Analiza u laboratoriji na najsavremenijoj Illumina platformi i po patentiranom algoritmu

strelica2
strelica
rezultati

Rezultat stiže u roku
​od 7 do 10 dana